4º Open Kim Yu Shin de Taekwondo

4º Open Kim Yu Shin de Taekwondo